Galerie

Verlaten of verloren: objecten aangetroffen langs de weg (en soms geen van beide maar toch een beetje merkwaardig daar aan te treffen). Merk op dat veel van deze voorwerpen niet zo maar ergens liggen, maar door een voorbijganger op een opvallende plaats zijn neergelegd. Zo kan de eigenaar ze gemakkelijk terugvinden.